Kontrollera status på din begäran

 • Köp

  Köp en utvald produkt från en auktoriserad Sonos-återförsäljare.

 • Begär

  Använd din unika kod för att fylla i onlineformuläret med din begäran på den här webbplatsen.

 • Pengar tillbaka

  Du får tillbaka dina pengar via banköverföring inom 30 dagar efter att vi bekräftat att din begäran är korrekt.

Kvalificerande produkter & återförsäljare Beam Amp Sonos One Play:1 Play:3 Play:5 Playbar Playbase Connect Connect:Amp Sub Boost Takhögtalare (2 st.) Vägghögtalare (2 st.) Utomhushögtalare (2 st.) Sonos One Hay

För att kunna delta i kampanjen måste du ha fått en unik kod från Sonos och ha köpt en utvald produkt (enligt definitionen i villkoren) från en auktoriserad Sonos-återförsäljare före kl. 23.59 den 10/08/2019 (under ”Kampanjperioden”).

Kunder som har köpt utvalda produkter från deltagande återförsäljare under kampanjperioden har rätt att begära pengarna tillbaka till ett värde av 15 % av det pris som betalats för de utvalda produkterna, upp till följande maxbelopp i lokal valuta:AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1,600, DKK 1,125, NOK 1,455, CHF 170 PLN 645, CAD 225, USD 225.


Auktoriserade återförsäljare

Sonos, Inc., som har sitt säte på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller dess helägda dotterbolag (”Vi”, ”Sonos” eller ”Företaget”) ger dig möjligheten att delta i rabattprogrammet för vänner via ett rabattprogram (”Programmet”) som erbjuds på webbplatsen med adress share.sonos.com (”Webbplatsen”).

 1. Bindande avtal. Genom att använda webbplatsen eller delta i programmet förbinder du dig att följa dessa allmänna villkor (”Villkoren”) och bekräftar att du godtar dem. Alla beslut som fattas av företaget är slutgiltiga och bindande.

 2. Sekretess. Den personliga information som samlas in, behandlas och används som en del av programmet kommer att användas i enlighet med företagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig via en länk på webbplatsen. Förutom för de ändamål som anges i dessa villkor, beskrivs i Sonos sekretesspolicy, eller för ändamål som rör genomförandet av programmet, kommer inga uppgifter eller data som tillhandahålls av deltagaren/deltagarna att användas för något annat ändamål.

 3. Så här fungerar programmet.

  a. Berättigande. För att vara berättigad att delta i programmet (en ”Berättigad deltagare”) måste du (i) vara en fysisk person i myndig ålder i den jurisdiktion där du är bosatt; (ii) vara en slutkundsanvändare; (iii) ha fått ett e-postmeddelande från Sonos om programmet; och (iv) vara bosatt i något av följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA (de ”Deltagande länderna”). Företag får inte delta i programmet. Härnäst måste du besöka Webbplatsen och följa instruktionerna på skärmen för att bjuda in vänner, familjemedlemmar eller kollegor. Varje användare kan bjuda in max tre (3) vänner, familjemedlemmar eller kollegor under hela Programmet. Så snart en person bjuder in en person blir denne en ”Värd” och får en unik inbjudningslänk (”Personlig länk”) som han/hon kan använda för att dela den förmån eller belöning som beskrivs på Webbplatsen med andra. Inbjudna vänner (”Vänner”) måste fylla i inbjudan i enlighet med vad som beskrivs i inbjudningsmeddelandet.

  b. Programmet. Deltagarna kan använda en rabattkod som de får från Sonos (”Rabattkoden”) för att få 15 % rabatt på sina köp på sonos.com eller den Sonos-drivna butiken i New York (USA), eller pengar tillbaka till ett värde av 15 % (”Pengar tillbaka”) för köp som gjorts hos en Sonos-auktoriserad återförsäljare, antingen online eller i butik (”Deltagande återförsäljare”), i enlighet med dessa villkor. Programmet gäller enbart utvalda produkter (enligt definition nedan). Utvalda produkter som köps som en del av en annan kampanj omfattas inte av den här kampanjen. Rabattkoder kan enbart användas en gång. Köp från återförsäljare som inte är Sonos-auktoriserade omfattas inte av den här kampanjen.

  c. Pengar tillbaka återbetalas via banköverföring och Deltagarna måste ha ett bankkonto i det land där de är bosatta för att kunna få Pengar tillbaka. Berättigade deltagare måste själva begära Pengar tillbaka och kan inte använda sig av representanter, återförsäljare, tredje part eller göra det i grupp. Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare under Kampanjperioden och som returnerar sina Utvalda produkter är inte längre berättigade till Pengar tillbaka.

  d. Utvalda Sonos-produkter. Följande Sonos-produkter omfattas av den här Kampanjen (varje produkt är en ”Utvald produkt”):

  i. Vid köp direkt från Sonos på www.sonos.com och/eller en detaljhandelsbutik som drivs av Sonos: alla Sonos-produkter, förutom presentkort, renoverade produkter, Sonos-produkter i begränsad upplaga eller specialutgåva, högtalarpaket, och Sonos-produkter som kan förhandsbeställas.

  ii. Vid köp från Deltagande återförsäljare, antingen online eller i butik: Sonos One, Sonos One Hay, Play:1, Play:3, Play:5, Playbar, Playbase; Sub, Connect, Connect:Amp, Amp, Boos, Beam, takhögtalare (2 st.), vägghögtalare (2 st.) eller utomhushögtalare (2 st.).

  e. Giltighetsperiod. Berättigade deltagare kan få 15 % rabatt på sina köp, upp till den Belöningsgräns som definieras i klausul 3(f), av Utvalda produkter som görs mellan kl. 00:01 GMT den 20 juli 2019 och kl. 23:59 GMT den 10 augusti 2019 på sonos.com eller i en Sonos-driven detaljhandelsbutik eller från en Deltagande återförsäljare, eller under sådan längre period som Sonos kan utöka erbjudandet till helt enligt eget gottfinnande (”Programperioden”).

  f. Erbjudande.

  i. Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare under Programperioden, via sonos.com eller från en Sonos-driven detaljhandelsbutik, blir berättigade till en maxrabatt i sin lokala valuta från varje rabattkod: AUD 250, GBP 135, EUR 150, SEK 1 600, DKK 1 125, NOK 1 455, CHF 170, PLN 645, CAD 225, USD 225 (”Maxrabatt”). Rabattkoderna kan bara användas en gång och går inte att kombinera med andra rabatter eller kampanjer, inklusive erbjudandet om Pengar tillbaka.

  ii. Deltagare som köpt Utvalda produkter från Sonos-auktoriserade återförsäljare under Programperioden har rätt att begära Pengar tillbaka till ett värde av 15 % av det inköpspris som erlagts för de Utvalda produkterna, upp till följande maximala värde på Pengar tillbaka i den lokala valutan: AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1 600, DKK 1 125, NOK 1 455, CHF 170, PLN 645, CAD 225, USD 225 (”Maxrabatt”).

 4. Process för Deltagare som köpt Utvalda produkter från Deltagande återförsäljare

  a. Efter köpet av Utvalda produkter måste Deltagarna besöka https://refer.sonos.com, fylla i formuläret och ladda upp en kopia av köpebeviset i form av ett kvitto eller en faktura som visar vilka Utvalda produkter som köpts.

  b. Formuläret och styrkande handlingar måste vara Sonos tillhanda så snart som möjligt efter inköpsdatumet för den Utvalda produkten och inom Programperioden, eller under en längre tidsperiod om tiden för att vara berättigad till Pengar tillbaka förlängs av Sonos efter eget gottfinnande. Begäran om utbetalning som skickats efter den 9 september 2019 är inte giltiga.

  c. Deltagarna kommer att få pengarna utbetalda via banköverföring från administratören inom 30 dagar efter det att begäran har validerats.

  d. Om begäran inte anses ha skickats in korrekt kommer Deltagaren att meddelas om detta via e-post och få möjlighet att tillhandahålla kompletterande uppgifter inom sju (7) kalenderdagar efter mottagandet av e-postmeddelandet. Om inget svar tas emot inom sju (7) kalenderdagar efter e-postmeddelandets avsändningsdatum kommer begäran att markeras som ogiltig och Deltagaren kommer inte längre vara berättigad till att få Pengar tillbaka.

  e. En ofullständig begäran kommer att anses vara ogiltig. Sonos ansvarar inte för data som förloras, fördröjs eller skadas under kommunikation eller när begäran överförs.

 5. Begränsningar. Värdar kan inte bjuda in sig själva eller öppna flera, fiktiva eller falska konton hos Företaget, och inte heller delta i Programmet som ”Vänner”. Ingen användare får utnyttja Programmet för att bryta mot någon lagstiftning, överträda eller kränka rättigheterna hos någon tredje part, eller agera på något annat sätt som anses trakasserande, skadligt, olagligt, hatiskt, obscent eller som inte motsvarar andemeningen i eller avsikten med Programmet. Det är inte heller tillåtet att (i) manipulera Programmet, (ii) agera på ett otillbörligt eller störande sätt, eller (iii) använda något system, datorprogram eller någon annan enhet eller konstfärdighet för att delta i eller erhålla några förmåner från Programmet. VARNING: ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA ELLER UNDERMINERA DET LEGITIMA GENOMFÖRANDET AV PROGRAMMET KAN VARA I STRID MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SKULLE ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRAS, FÖRBEHÅLLER SIG FÖRETAGET RÄTTEN ATT SÖKA GOTTGÖRELSE OCH SKADESTÅND (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN) SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, INKLUSIVE STRAFFRÄTTSLIGT ÅTAL.

 6.  Rätt att avbryta, modifiera eller avsluta.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta, modifiera eller avsluta Programmet, oavsett orsak. Vi förbehåller oss rätten att när som helst diskvalificera vilken Deltagare som helst från att delta i Programmet på grund av bedrägligt beteende eller om de bryter mot någon del av dessa Allmänna villkor. Sonos har rätt att, vid behov, vidta rimliga åtgärder för att skydda sig från bedrägliga eller ogiltiga begäranden, inklusive, men inte begränsat till, att inhämta eller kräva ytterligare verifikation av köpebevis, liksom identitet, ålder och andra relevanta uppgifter om en Deltagare, neka begäran om Pengar tillbaka eller avsluta Kampanjen på grund av en orimlig mängd bedrägerier. Denna process kan innebära att Sonos delar information med tredje part.

 7.  Övrigt.  Opia Ltd., företagsregistreringsnummer 06021170, med säte på adressen Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, England ansvarar för administrationen av Pengar tillbaka.

Hur gör jag för att delta i kampanjen?

Få ett mejl från Sonos med din unika kupongkod och köp en utvald produkt under kampanjperioden. Skicka sedan in en begäran online under kampanjperioden i enlighet med de allmänna villkor som anges på webbplatsen.

Vilka produkter som kampanjen omfattar anges på sidan Utvalda produkter.

Du hittar mer information om hur du skickar in din onlinebegäran på sidan Så fungerar det.


Min produkt finns inte med på listan över utvalda produkter. Omfattas den av kampanjen?

Erbjudandet om pengar tillbaka gäller bara produkter som anges i listan över utvalda produkter på den här webbplatsen


Vilka förberedelser krävs för att ladda upp köpebeviset när jag begär en återbetalning?

Fysisk kopia/köp i butik:

Om du har en skanner skannar du köpebeviset och sparar det på din dator för att kunna ladda upp det.

Om du inte har en skanner kan du ta en bild med din mobil, digitalkamera eller surfplatta. Sedan kan du överföra dokumentet till din dator via e-post eller USB. Om du skickar din begäran via en surfplatta kan du ladda upp bilden från surfplattans bildbibliotek.

Digital kopia/köp online:

Skriv ut och skanna på samma sätt som i avsnittet Fysisk kopia/köp i butik ovan.

Spara ditt köpebevis på datorn för att kunna ladda upp det.

Ta en skärmbild av köpebeviset och spara bilden i PDF- eller JPEG-format på din dator. För att spara ditt köpebevis i JPEG-format klistrar du in skärmbilden i Microsoft Paint och sparar dokumentet i JPEG-format på din dator.

Om du begär tillbaka pengar via en surfplatta kan du ta en skärmbild som intyg på ditt köp och ladda upp den till formuläret från ditt bildbibliotek.

Allmänna krav på dokument som laddas upp:

När du skannar eller tar en bild behöver du försäkra dig om att alla nödvändiga detaljer verkligen framgår. Suddiga eller otydliga köpebevis kan leda till att din begäran avslås.

Uppladdade dokument måste vara i PDF- eller JPEG-format. Maximal dokumentstorlek är 2 MB.

Om så krävs kan du ladda upp ett flertal dokument. Välj bara filerna en i taget och välj sedan knappen för att ladda upp dem under begärandeprocessen.


Varför jag kan inte välja min inköpsdag?

Troligen beror det på någon av följande anledningar:

 • Du har glömt att begära pengar tillbaka under kampanjperioden
 • Din inköpsdag inföll inte under kampanjperioden

Dubbelkolla ditt köpebevis, de allmänna villkoren för kampanjen och kampanjperioden för att begära pengar tillbaka.


Hur laddar jag upp mitt köpebevis?

Förbered dina dokument för uppladdning och följ sedan dessa steg när du begär pengar tillbaka:

För att ladda upp dokument väljer du ”Välj fil”, hitta filen som du vill ladda upp och klicka på ”Öppna”. Namnet på det valda dokumentet kommer visas på webbplatsen. Kolla att det är rätt dokument och välj sedan ”Ladda upp”.

Upprepa processen om du behöver lägga till fler dokument. Dokumenten kommer att visas i listan allt eftersom du lägger till dem. Om du valde fel dokument tar du bort det genom att trycka på borttagningsknappen (med en ikon som föreställer en papperskorg). När du har laddat upp alla dokument väljer du nästa.


Jag har just begärt pengar tillbaka. Vad händer nu?

Din begäran kommer att kontrolleras av vårt ombud och statusen på din begäran kommer att meddelas via mejl. Vi håller dig uppdaterad om statusen för din begäran via mejl. Du kan även använda funktionen Spåra begäran på den här webbplatsen för att se vilken status din begäran har.


Jag har begärt pengar tillbaka men har inte hört något mer. Vad ska jag göra?

Dubbelkolla det aktuella mejlkontot för att se om du kan hitta något mejl som är kopplat till kampanjen. Försäkra dig om att du tittar i skräppostmappen. Alternativt kan du använda funktionen Spåra begäran på den här webbplatsen.


Jag har fått ett mejl om att information saknas. Vad innebär det och vad måste jag skicka mer?

Dubbelkolla mejlet som vi har skickat till dig. Informationen på köpebeviset som du laddade upp kanske inte räcker för att vi ska kunna godkänna din begäran.

Vanliga orsaker till att vi ber om mer information:

 • Köpebeviset är inte giltigt
 • Köpebeviset visar inte priset, produkterna eller namnet på återförsäljaren
 • Ett felaktigt dokument laddades upp istället för köpebeviset
 • En orderbekräftelse som inte visade om produkterna faktiskt köptes laddades upp. I så fall ber vi dig att komplettera med ytterligare dokument som bekräftar köpet, till exempel en följesedel eller faktura
 • De bankuppgifter du uppgav matchar inte dina eller ditt företags uppgifter

Hur lång tar det för mig att få min ersättning?

Utbetalningar görs inom den period som anges i de allmänna villkoren för kampanjen.


Varför har jag inte fått min ersättning?

Om du har fått ett bekräftelsemejl som bekräftar din ersättning, kolla då följande:

 • Se de allmänna villkoren för kampanjen för att se när ersättningarna betalas ut
 • Titta i dina kontoutdrag efter summan du väntar på
 • Om du fortfarande inte kan hitta din utbetalning, kontakta oss här

Om du har några problem eller frågor angående kampanjen hjälper vårt kundtjänstteam gärna till.

Via telefon: 0844682202

Linjerna är öppna måndag till fredag, 9.00 till 17.00. Samtal kommer att kosta som ett lokalt samtal från fast telefoni. Om ni ringer från en mobiltelefon var snäll att kontrollera kostnaden med er service leverantöreftersom det kan variera för olika nätverk.