Sjekk statusen på søknaden din

 • Kjøp

  Kjøp et kvalifisert produkt fra en autorisert SONOS-forhandler.

 • Søk

  Bruk den unike koden din når du fyller ut skjemaet på dette nettstedet.

 • Tilbakebetaling (cashback)

  Når søknaden har blitt godjent vil du motta pengene via bankoverføring innen 30 dager.

Kvalifiserende produkter og forhandlere Beam Amp Sonos One Play:1 Play:3 Play:5 Playbar Playbase Connect Connect:Amp Sub Boost In-Ceiling-høyttalere (par) In-Wall-høyttalere (par) Outdoor-høyttalere (par) Sonos One Hay

For å kunne delta i denne kampanjen må du ha fått en unik kode fra Sonos og kjøpt et kvalifisert produkt (som definert i vilkår og betingelser) fra en autorisert Sonos-forhandler før kl. 23.59 den 10/08/2019 (kampanjeperioden).

Deltakere som har kjøpt ett eller flere kvalifiserte produkter fra en deltakende forhandler i løpet av kampanjeperioden, har rett til å søke om tilbakebetaling (cashback) tilsvarende 15 % av kjøpsprisen som er betalt for kvalifisert(e) produkt(er), opptil den maksgrensen som følger for din lokale valuta: AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1,600, DKK 1,125, NOK 1,455, CHF 170 PLN 645, CAD 225, USD 225.


Autoriserte forhandlere

Sonos, Inc., med hovedkontor på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller deres heleide datterselskaper («vi», «Sonos» eller «selskapet»), tilbyr deg herved muligheten til å henvise venner gjennom et henvisningsprogram («programmet») som arrangeres på nettsiden share.sonos.com («nettstedet»).

 1. Bindende avtale. Når du bruker nettstedet eller deltar i programmet, er du bundet av disse vilkårene («vilkårene»). Din bruk innebærer samtidig at du aksepterer dem. Alle selskapets beslutninger er endelige og bindende.

 2. Personvern. Personopplysningene som samles inn, behandles og brukes som en del av programmet, blir brukt i samsvar med selskapets personvernerklæring, som er tilgjengelig gjennom en lenke på nettstedet. Med unntak av det som er angitt i disse vilkårene, som er beskrevet i Sonos’ personvernerklæring, eller som kreves for å gjennomføre programmet, blir ikke informasjon eller opplysninger som deltakerne har gitt, brukt til andre formål.

 3. Hvordan programmet fungerer

  a. Hvem som kan delta. For at du skal være kvalifisert til å delta i programmet (en «kvalifisert deltaker») må du (i) være en myndig person i din bosteds jurisdiksjon; (ii) være en sluttbruker; (iii) ha mottatt en e-post fra Sonos angående programmet; og (iv) være bosatt i et av følgende land: Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike («deltakende land»). Firmaer er utelukket fra dette programmet. I tillegg må du besøke nettstedet og følge instruksjonene på skjermen for å henvise til venner, familiemedlemmer eller kollegaer. Deltakerne kan henvise maksimalt tre – 3 – venner, familiemedlemmer eller kollegaer gjennom hele programmet. Den som gjør en henvisning, blir «den henvisende personen». Personen vil få en unik henvisningslenke («personlig lenke»), som gir dem mulighet til å dele fordelen eller rabatten som er kunngjort på nettstedet, med andre. Venner som tipses om programmet («venner»), må fullføre henvisningen som beskrevet i henvisningsmeldingen.

  b. Programmet. Deltakere kan bruke en rabattkode som de får fra Sonos («rabattkoden») for å få 15 % nedslag i prisen ved et kjøp på sonos.com eller Sonos-drevne butikker i New York i USA, eller en 15 % tilbakebetalingsrabatt («tilbakebetalingsrabatt») ved kjøp hos en Sonos autorisert forhandler, enten på nettet eller i en butikk («deltakende forhandlere»), under disse vilkårene. Programmet gjelder bare for kvalifiserende produkter (som definert nedenfor). Denne kampanjen gjelder ikke for kvalifiserende produkter som er kjøpt som en del av et annet tilbud. Rabattkoder kan kun brukes én gang. Denne kampanjen gjelder ikke for kjøp fra ikke-autoriserte Sonos-forhandlere.

  c. Tilbakebetalingsrabatter blir betalt ved bankoverføring, og deltakerne må ha en bankkonto i hjemlandet for å motta tilbakebetalingsrabatten. Kravet må fremsettes av den kvalifisert deltakeren, og det skal ikke sendes inn gjennom en agent, forhandler, videreforhandler, tredjepart eller samlet med andre krav. Deltakere som har kjøpt kvalifiserende produkter i løpet av kampanjeperioden fra deltakende forhandlere, og som returnerer de kvalifiserende produktene, er ikke lenger berettiget til noen tilbakebetalingsrabatt.

  d. Kvalifiserende Sonos-produkter. Følgende Sonos-produkter kvalifiserer for denne kampanjen (hvert definert som et «kvalifiserende produkt»):

  i. Når produktet er kjøpt direkte fra Sonos (dvs. på www.sonos.com eller en butikk drevet i Sonos' regi): alle Sonos-produkter, unntatt gavekort, ombyggede produkter, Sonos-produkter av typen limited eller special edition, høyttalersett og Sonos-produkter som kan forhåndsbestilles

  ii. Når produktet er kjøpt gjennom deltakende forhandlere enten på nettet eller i butikk: Sonos One, Sonos One Hay, Play:1, Play:3, Play:5, Playbar, Playbase; Sub, Connect, Connect:Amp, Amp, Boost; Beam, In-Ceiling-høyttalere (par), In-Wall-høyttalere (par) eller Outdoor-høyttalere (par).

  e. Varighet. Kvalifiserte deltakere kan få et avslag på 15 % av kjøpet av de kvalifiserende produktene, opp til rabattgrensen som er angitt i punkt 3 f, når kjøpet foretas mellom 00.01 GMT 20. juli 2019 og 11.59 GMT 10. august 2019 på sonos. com eller hos en butikk som er drevet i Sonos’ regi eller fra en deltakende forhandler, eller eventuelt i en forlenget periode hvis Sonos etter eget skjønn skulle forlenge den («programmets varighet»).

  f. Tilbud.

  i. Deltakere som kjøper kvalifiserende produkter i løpet av programmets varighet på sonos.com eller hos en butikk som er drevet i Sonos’ regi, har rett til en maksimal rabatt for hver rabattkode i sin lokale valuta tilsvarende: AUD 250, GBP 135, EUR 150, SEK 1600, DKK 1125, NOK 1455, CHF 170, PLN 645, CAD 225, USD 225 («rabattgrensen»). Rabattkoder kan bare brukes én gang og kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampanjer, inkludert tilbakebetalingsrabatten.

  ii. Deltakere som kjøper kvalifiserende produkter i løpet av programmets varighet fra Sonos’ autoriserte forhandlere, har rett til å kreve en tilbakebetalingsrabatt som tilsvarer 15 % av kjøpesummen som er betalt for de kvalifiserende produktene, opp til et maksimalt beløp tilsvarende følgende verdi i deres lokale valuta: AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1600, DKK 11251, NOK 1455, CHF 170, PLN 645, CAD 225, USD 225 («rabattgrensen»).

 4. Hvordan deltakere som har kjøpt kvalifiserende produkter fra deltakende forhandlere, blir med

  a. Etter at en deltaker har kjøp kvalifiserende produkter, må deltakeren besøke https://refer.sonos.com, fylle ut søknadsskjemaet og laste opp en kopi av kjøpsbeviset i form av en kvittering eller en faktura som angir hvilke kvalifiserende produkter som er kjøpt.

  b. Kravene og støttedokumentene må sendes inn snarest etter datoen da det kvalifiserende produktet ble kjøpt og innenfor perioden for programmets varighet eller i løpet av en slik lengre periode som Sonos etter eget skjønn kan innføre, for å motta en tilbakebetalingsrabatt. Krav som sendes inn etter 9. september 2019, vil ikke være gyldige.

  c. Deltakerne vil motta tilbakebetalingsrabatten ved bankoverføring fra administratoren innen 30 dager etter at kravet er godkjent.

  d. Hvis kravet ikke anses som korrekt, vil deltakeren bli varslet per e-post og få en mulighet til å sende inn den nødvendige informasjonen innen syv – 7 – kalenderdager etter at vedkommende har mottatt meldingen. Hvis deltakeren ikke svarer innen syv – 7 – kalenderdager etter at e-posten ble sendt, vil kravet bli regnet som ugyldig, og deltakeren vil ikke lenger være berettiget til å motta rabatten.

  e. Ufullstendige krav vil anses som ugyldige. Sonos er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede eller skadde data som måtte oppstå under kommunikasjonen eller overføringen av krav.

 5. Begrensninger. En henvisende person kan ikke henvise seg selv eller opprette flere, fiktive eller falske kontoer hos selskapet eller delta i programmet som «venn». Ingen bruker kan bruke programmet til å bryte loven, bryte eller krenke rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte handle på en måte som anses å være trakasserende, skadelig, ulovlig, hatefull, uanstendig eller ikke i samsvar med programmets ånd og hensikt. I tillegg kan du ikke (i) manipulere programmet, (ii) handle urettmessig eller forstyrrende eller (iii) bruke noe system, bot eller annen enhet til å delta i programmet eller motta noen fordel i det. ADVARSEL: ETHVERT OVERLAGT FORSØK PÅ Å SKADE ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME DRIFTEN AV PROGRAMMET KAN INNEBÆRE ET LOVBRUDD. HVIS SLIKE FORSØK SKULLE FINNE STED, FORBEHOLDER SELSKAPET SEG RETTEN TIL Å GÅ RETTENS VEI FOR Å KREVE OPPREISNING OG DEKNING AV SKADER (INKLUDERT UTGIFTER TIL JURIDISK HJELP) I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, INKLUDERT STRAFFEFORFØLGNING.

 6. Rett til å avbryte, endre eller avslutte programmet. Vi forbeholder oss retten til når som helst å avbryte, endre eller avslutte programmet, uansett grunn. Vi forbeholder oss retten til når som helst å nekte en deltaker å delta i programmet på grunn av svindel eller hvis vedkommende ikke overholder enkelte av disse vilkårene. Når det er nødvendig, skal Sonos ha rett til å iverksette alle nødvendige tiltak som er rimelig for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, herunder, og uten begrensning, å generere eller kreve ytterligere verifikasjon av bevis på kjøp i tillegg til identitet, alder og andre relevante opplysninger om en deltaker, nekte å utbetale en tilbakebetalingsrabatt eller avslutte kampanjen på grunn av overdreven svindel. Denne prosessen kan innebære at Sonos deler informasjon med tredjeparter.

 7. Diverse. Opia Ltd., organisasjonsnummer 06021170 med hovedkontor i Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, er ansvarlig for administrasjonen av tilbakebetalingsrabatten.

Hvordan kan jeg delta i kampanjen?

Motta en e-post fra Sonos med den unike kupongkoden din og kjøp et kvalifisert produkt i løpet av kampanjeperioden. Send deretter en online søknad i løpet av den perioden som er angitt i vilkårene og betingelsene på dette nettstedet.

Kvalifiserte produkter står oppført i seksjonen «Produkter som kvalifiserer».

Se seksjonen «Slik fungerer det» for mer informasjon om hvordan du kan sende en online søknad.


Produktet mitt står ikke oppført i listen over produkter som kvalifiserer. Er det likevel inkludert i kampanjen?

Rabatten i form av tilbakebetaling gjelder kun for kjøp av kvalifiserte produkter som står oppført i seksjonen «Produkter som kvalifiserer», på dette nettstedet.


Hvordan forbereder jeg kjøpsbeviset for å laste det opp under søknadsprosessen?

Papirkopi / kjøp fra butikk:

Hvis du har en skanner kan du skanne kjøpsbeviset og lagre det på datamaskinen for å ha det klart til å laste opp.

Hvis du ikke har en skanner kan du ta et bilde med en mobiltelefon, et digitalt kamera eller et nettbrett. Du kan overføre bildet til datamaskinen ved å sende det i en e-post eller overføre det via USB. Hvis du sender søknaden fra et nettbrett, kan du laste opp bildet fra nettbrettets bildebibliotek.

Digital kopi / nettkjøp:

Skriv ut og skann som beskrevet under «papirkopi / kjøp fra butikk».

Lagre kjøpsbeviset på datamaskinen for å ha det klart til å laste opp.

Ta et skjermbilde av kjøpsbeviset og lagre det som en PDF-fil eller en JPG-fil på datamaskinen. For å lagre kjøpsbeviset i JPG-format kan du lime skjermbildet inn i Microsoft Paint, og derfra velge å lagre det som en JPG-fil på datamaskinen.

Hvis du søker fra et nettbrett kan du ta et skjermbilde av kjøpsbeviset og laste det opp til søknadsskjemaet fra bildebiblioteket ditt.

Generelle krav til dokumenter som lastes opp:

Når du skanner eller tar bilder må du passe på at alle obligatoriske opplysninger er godt synlige. Uskarpe eller uklare kjøpsbevis kan gjøre søknaden ugyldig.

Dokumenter som lastes opp må være i PDF- eller JPG-format. Maksimal størrelse for hvert dokument er 2 MB.

Om nødvendig kan du laste opp flere dokumenter – det gjør du ved å velge én fil av gangen og klikke på «Last opp» under søknadsprosessen.


Hvorfor kan jeg ikke velge kjøpsdatoen min?

Dette har sannsynligvis én av følgende årsaker:

 • Du er for sent ute med søknaden din for denne kampanjen
 • Kjøpsdatoen er utenfor kampanjeperioden

Sjekk kjøpsbeviset ditt og vilkårene og betingelsene for denne kampanjen og søknadsperioden.


Hvordan kan jeg laste opp kjøpsbeviset mitt?

Klargjør dokumentene for opplasting, og følg denne fremgangsmåten under søknadsprosessen:

For å laste opp et dokument, velg først «Velg fil». Og når du har funnet den filen du vil laste opp, klikk på «Åpne». Navnet på dokumentet du har valgt vil vises på nettsiden. Sjekk at du har lastet opp riktig dokument, og velg så «Last opp».

Hvis du vil laste opp flere dokumenter kan du gjenta prosessen. Dokumentene vil bli oppført i listen når du har lagt dem til. Hvis du har valgt feil dokument kan du fjerne det ved hjelp av sletteknappen (papirkurvikonet). Når du har lastet opp alle dokumentene, velg «Neste».


Jeg har akkurat sendt inn en søknad. Hva skjer videre?

Søknaden din vil bli kontrollert av en av våre agenter, og du vil bli informert om søknadsstatusen på e-post. Vi vil holde deg oppdatert om statusen til søknaden din via e-post, og du kan også sjekke søknadsstatusen ved å bruke funksjonen søknadstracker på dette nettstedet.


Jeg har sendt inn en søknad, men har ikke fått noe mer informasjon. Hva bør jeg gjøre?

Sjekk e-postadressen du oppga i søknadsskjemaet for å se om du har fått noen e-poster om denne kampanjen. Husk å også sjekke søppelpostmappen. Alternativt kan du bruke nettstedets funksjon «Søknadstracker».


Jeg har fått en e-post om mangelfull informasjon, hva betyr det, og hva må jeg gjøre?

Les e-posten vi har sendt. Det er mulig at det du lastet opp som kjøpsbevis ikke var tilstrekkelig til å kunne behandle søknaden din.

Vanlige grunner til at vi sender e-post om mangelfull informasjon er:

 • Kjøpsbeviset er ikke leselig
 • Kjøpsbeviset viser ikke prisen du betalte, hvilke/t produkt du kjøpte eller forhandleren du kjøpte fra
 • Feil dokument ble lastet opp, det var ikke et kjøpsbevis
 • Du lastet opp en bestillingsbekreftelse som ikke beviser at noe produkt ble kjøpt. I slike tilfeller ber vi deg om å sende flere dokumenter for å dokumentere søknaden din, f.eks. en leveringsseddel eller faktura.
 • Bankopplysningene du oppga samsvarer ikke med søker-/bedriftsopplysningene

Hvor lenge må jeg vente før jeg får rabatten min?

Betaling vil bli gjort innenfor den tidsrammen som er oppgitt i kampanjens vilkår og betingelser.


Hvorfor har jeg ikke fått rabatten?

Hvis du ikke har fått en e-post som bekrefter at søknaden din er godkjent bør du gjøre følgende:

 • Se kampanjens vilkår og betingelser for informasjon om tidsrammer
 • Sjekke kontoutskriften din for å se etter beløpet du venter på
 • Hvis du fortsatt trenger hjelp kan du kontakte oss her

Hvis du har problemer eller spørsmål knyttet til denne kampanjen, kan du få hjelp av vårt kundeserviceteam.

Per telefon: 80051820

Linjene er åpne mandag til fredag kl. 09.00 til 17.00. Samtaler blir bare belastet iht. lokale samtalepriser fra fasttelefoner, priser for mobilsamtaler kan variere.