Controleer de status van je claim

 • Aankoop

  Koop een actieproduct bij een geautoriseerde Sonos-dealer.

 • Claim

  Vul je unieke code in op het online claim-formulier op deze website.

 • Cashback

  Je ontvangt het bedrag op je bankrekening binnen 30 dagen nadat je claim is goedgekeurd.

Kwalificerende producten & verkopers Beam Amp Sonos One Play:1 Play:3 Play:5 Playbar Playbase Connect Connect:Amp Sub Boost In-Ceiling speaker (set) In-Wall speaker (set) Outdoor-speaker (set) Sonos One Hay

Om deel te nemen aan deze actie moet je een unieke code hebben ontvangen van Sonos en een actieproduct hebben aangeschaft (zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden) bij een erkende Sonos-dealer vóór 10/08/2019, 23:59 (de 'actieperiode').

Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproduct(en) hebben aangeschaft bij deelnemende dealers hebben recht op een cashback van 15% op de prijs die is betaald voor het actieproduct/de actieproducten, tot een maximaal bedrag in de lokale valuta ter hoogte van: AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1,600, DKK 1,125, NOK 1,455, CHF 170 PLN 645, CAD 225, USD 225.


Geautoriseerde dealers

Sonos, Inc, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA93101, Verenigde Staten, of 100%-dochterondernemingen hiervan (“Sonos” of “Bedrijf”) biedt je de mogelijkheid deel te nemen aan een aanbevelingsprogramma voor vrienden via een aanbevelingsprogramma (“programma” dat aangeboden wordt op de website share.sonos.com (“de website”).

 1. Bindende overeenkomst. Door het gebruik van de website of deelname aan het programma verbind je je aan deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) en geef je aan ermee in te stemmen. Alle beslissingen van het Bedrijf zijn definitief en bindend.

 2. Privacy. De persoonlijke informatie die als onderdeel van het programma wordt verzameld, verwerkt en gebruikt, zal worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van het Bedrijf, die beschikbaar is via een link op de website. De gegevens en informatie die door de deelnemer(s) verstrekt worden, zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan zoals uiteengezet is in deze voorwaarden, in de privacyverklaring van Sonos of zoals nodig is voor het uitvoeren van het programma.

 3. Hoe het programma werkt.

  a. Geschiktheid voor deelname. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het programma (een In aanmerking komende Deelnemer) moet je (i) meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar je woont; (ii) een klant zijn die eindgebruiker is; (iii) een e-mail van Sonos ontvangen hebben over het Programma; en (iv) in een van de volgende landen wonen: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland (de “deelnemende landen”). Bedrijven zijn uitgesloten van dit programma. Vervolgens moet je naar de website gaan en de instructies op het scherm volgen om vrienden, familieleden of collega’s aan te bevelen. Gebruikers mogen maximaal drie (3) vrienden, familieleden of collega’s aanbevelen tijdens de hele looptijd van het programma. Zodra iemand een aanbeveling doet, wordt deze een “aanbeveler” en krijgt een unieke aanbevelingslink “persoonlijke link” waarmee hij/zij het voordeel of de beloning zoals gecommuniceerd op de website met anderen kan delen. Aanbevolen vrienden (“vrienden” moeten de aanbeveling voltooien zoals beschreven in het aanbevelingsbericht.

  b. Het Programma. Deelnemers mogen een kortingscode die ze van Sonos ontvangen (de “kortingscode”) gebruiken om 15% korting te krijgen op hun aankoop op sonos.com of een door Sonos beheerde winkel in New York (VS), of een cashback (“cashback” van 15% voor aankopen bij geautoriseerde Sonos-dealers, ofwel online, ofwel in de winkel (“deelnemende dealers”), in overeenstemming met deze voorwaarden. Het programma is alleen van toepassing op actieproducten (zoals hieronder gedefinieerd). Actieproducten die als onderdeel van een andere actie zijn gekocht, worden nadrukkelijk van deze actie uitgesloten. De kortingscodes zijn voor eenmalig gebruik. Aankopen van niet door Sonos geautoriseerde wederverkopers komen niet in aanmerking voor deze actie.

  c. Cashbacks worden per bankoverschrijving uitbetaald en deelnemers moeten in het land waarin zij wonen een bankrekening hebben om de cashback te kunnen ontvangen. Hiervoor moet de in aanmerking komende deelnemer een claim indienen en dit mag niet ingediend worden via vertegenwoordigers, dealers, wederverkopers, derden of in bulk. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meer actieproducten hebben gekocht bij deelnemende dealers en die hun actieproduct(en) retourneren, komen niet langer in aanmerking voor een cashback.

  d. In aanmerking komende Sonos-producten. De volgende Sonos-producten komen in aanmerking voor deze actie (elk een “actieproduct”):

  i.  Wanneer rechtstreeks bij Sonos gekocht via www.sonos.com en/of een door Sonos beheerde winkel: alle Sonos-producten, met uitzondering van cadeaukaarten, refurbished producten, Sonos-producten van het type limited en special edition, speakersets en Sonosproducten die vooraf besteld kunnen worden.

  ii. Wanneer gekocht bij deelnemende dealers, ofwel online, ofwel in de winkel: Sonos One, Sonos One Hay, Play:1, Play:3, Play:5, Playbar, Playbase; Sub, Connect, Connect:Amp, Amp, Boost; Beam, In-Ceiling speaker (set), In-Wall speaker (set), of Outdoor-speaker (set).

  e. Periode. In aanmerking komende deelnemers kunnen 15% korting op hun aankoop ontvangen, tot aan het Maximum zoals gedefinieerd in artikel 3(f), bij aankopen van (een) actieproduct(en) tussen 00:01 GMT 20 juli 2019 en 11:59 GMT 10 augustus 2019 op sonos.com of bij een door Sonos beheerde winkel, of bij een deelnemende dealer, of zoveel langer als de periode eventueel naar eigen inzicht wordt verlengd door Sonos (de “actieperiode”).

  f.  Aanbieding.  

  i.  Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproducten hebben gekocht via sonos.com of bij een door Sonos beheerde winkel hebben voor iedere kortingscode recht op een maximale korting van, in hun eigen munteenheid: AUD 250, GBP 135, EUR 150, SEK 1,600, DKK 1,125, NOK 1,455, CHF 170, PLN 645, CAD 225, USD 225 (Maximum). Kortingscodes zijn eenmalig te gebruiken en mogen niet gecombineerd worden met andere kortingen of acties, met inbegrip van cashbacks.

  ii. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproduct(en) kopen van door Sonos geautoriseerde dealers hebben recht op het claimen van een cashback ter waarde van 15% van de aankoopprijs die voor het actieproduct werd betaald, met een maximale cashbackwaarde van, in hun eigen munteenheid: AUD 260, GBP 135, EUR 150, SEK 1.600, DKK 1.1251 NOK 1.455 CHF 170 PLN 645, CAD 225, USD 225 (Maximum).

 4.  Deelnamevoorwaarden voor deelnemers die een actieproduct hebben aangeschaft bij een deelnemende dealer

  a.  Na aankoop van het actieproduct/de actieproducten, moeten deelnemers op https://refer.sonos.com het claimformulier invullen en een kopie van hun aankoopbewijs uploaden, in de vorm van een bon of factuur waarop is gespecificeerd welke actieproducten zijn aangeschaft.

  b.  Claims en ondersteunende documenten moeten zo snel mogelijk na de aankoopdatum van het actieproduct/de actieproducten en binnen de actieperiode worden ontvangen, of zoveel langer als de periode eventueel naar eigen inzicht wordt verlengd door Sonos. Claims die na 9 september 2019 ingediend worden, zijn niet meer geldig.

  c.  Deelnemers ontvangen hun cashback per bankoverschrijving van de administrator binnen 30 dagen nadat de claim is goedgekeurd.

  d.  Als de claim niet correct is ingediend wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid om de vereiste informatie alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de e-mail in te dienen. Als er binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzenden van de e-mail geen reactie is ontvangen, wordt de claim als ongeldig aangemerkt en komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor het ontvangen van de cashback.

  e.  Onvolledige claims worden als ongeldig aangemerkt. Sonos is niet aansprakelijke voor gegevens die tijdens communicatie of overdracht verloren gaan, vertraging oplopen of beschadigd raken.

 5.  Beperkingen.  Aanbevelers kunnen niet zichzelf aanbevelen of meerdere fictieve of onechte accounts bij het Bedrijf aanmaken of als vrienden deelnemen aan het programma. Gebruikers mogen het programma niet gebruiken om inbreuk te doen op de rechten van derden of anderszins op een wijze die intimiderend, schadelijk, illegaal, haatdragend, of obsceen is, of die niet strookt met het karakter of de bedoeling van het programma. Daarbij mag je niet (i) het programma manipuleren, (ii) je oneerlijk of storend gedragen, of (iii) een systeem, bot of ander apparaat gebruiken om deel te nemen aan of voordeel te krijgen uit het programma. LET OP: IEDERE POGING OM MET OPZET DE LEGITIEME UITVOERING VAN HET PROGRAMMA TE SCHADEN OF ONDERMIJNEN IS MOGELIJK IN STRIJD MET DE WET. MOCHT EEN DERGELIJKE POGING GEDAAN WORDEN, DAN HOUDT HET BEDRIJF ZICH HET RECHT VOOR OM RECHTSMIDDELEN IN TE SCHAKELEN OF SCHADEVERGOEDING TE CLAIMEN (MET INBEGRIP VAN HONORARIA VAN ADVOCATEN) IN DE MATE WAARIN DE WET DIT TOELAAT, MET INBEGRIP VAN STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

 6.  Recht op annulering, wijziging of beëindiging. We behouden ons het recht voor om het programma te allen tijde en om wat voor reden dan ook te annuleren, wijzigen of beëindigen. Sonos heeft, indien noodzakelijk, het recht om in redelijkheid stappen te ondernemen om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het genereren van of verzoeken om nadere verificatie van het aankoopbewijs, evenals de identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens van de deelnemer, om een cashback te weigeren of om de actie te beëindigen op grond van het overmatig optreden van fraude. Het kan zijn dat Sonos hiervoor informatie met derden deelt.

 7.  Overige punten.  Opia Ltd., met bedrijfsregistratienummer 06021170 en hoofdkantoor te Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, Groot Brittannië, is verantwoordelijk voor de administratie van de cashback.

Hoe kan ik meedoen aan deze actie?

Ontvang een e-mail van Sonos met je unieke kortingscode en koop een actieproduct binnen de actieperiode. Dien vervolgens een online claim in binnen de actieperiode zoals omschreven in de Algemene voorwaarden op deze website.

Welke producten in aanmerking komen, vind je op de pagina met actieproducten.

Kijk voor meer informatie over hoe je online je claim kunt indienen op onze Zo werkt het-pagina.


Mijn product staat niet op de lijst met actieproducten, komt het dan toch in aanmerking voor de actie?

We kunnen de cashback alleen aanbieden voor producten die voorkomen op de lijst met actieproducten zoals vermeld op deze website.


Hoe kan ik mijn aankoopbewijs uploaden tijdens de claimprocedure?

Papieren bewijs/aankoop in de winkel:

Heb je een scanner, maak dan een scan van je aankoopbewijs en sla het op de computer op om het daarna te kunnen uploaden.

Heb je geen scanner, maak dan een foto met je mobiele telefoon, digitale camera of tablet. Dit bestand kun je eenvoudig naar je computer overzetten via e-mail of met een USB-verbinding. Indien je een tablet gebruikt voor de claim, upload de afbeelding dan vanuit de fotobibliotheek van je tablet.

Digitaal bewijs/online aankoop:

Print en scan als aangegeven onder papieren bewijs/aankoop in winkel.

Sla je aankoopbewijs op je computer op, zodat je het kunt uploaden.

Bewaar het bestand als pdf of jpeg op je computer. Om je aankoopbewijs als jpeg-bestand op te slaan, plak je de schermafbeelding in Microsoft Paint en sla je dit document op je computer op als jpeg-bestand.

Gebruik je een tablet om je claim in te dienen, maak dan een schermafbeelding van het aankoopbewijs en upload deze in je online claim-formulier vanuit je fotobibliotheek.

Algemene vereisten voor geüploade documenten:

Let er bij het scannen of fotograferen op dat alle vereiste details duidelijk leesbaar zijn. Een wazig of onduidelijk aankoopbewijs kan je claim ongeldig maken.

We accepteren alleen geüploade documenten in pdf- of jpeg-formaat. De maximumgrootte voor elk bestand is 2 MB.

Indien vereist, kun je meerdere documenten uploaden. Selecteer de bestanden één voor één en klik op 'uploaden' tijdens het indienen van je claim.


Waarom kan ik mijn aankoopdatum niet selecteren?

Dit heeft waarschijnlijk een van de volgende oorzaken:

 • Je bent te laat met het indienen van je claim
 • Je aankoopdatum valt buiten de actieperiode

Controleer je aankoopbewijs en de Algemene voorwaarden van deze actie, waarin de actieperiode is omschreven.


Hoe upload ik mijn aankoopbewijs?

Zorg ervoor dat je de documenten die je wilt uploaden hebt klaarstaan en volg tijdens het indienen van de claim deze stappen:

Voor het uploaden van de documenten klik je op 'Bestand kiezen'. Daarna zoek je het bestand op dat je wilt uploaden en klik je op 'Openen'. De naam van het geselecteerde document wordt weergegeven op de webpagina; controleer of dit het juiste document is en klik dan op 'Uploaden'.

Om meer documenten te uploaden herhaal je deze stappen. De documenten staan op de volgorde waarop je ze toevoegt. Als je per ongeluk een verkeerd document hebt geüpload, kun je het eenvoudig verwijderen met de verwijderknop (het prullenbak-pictogram). Als je alle documenten hebt geüpload, klik je op 'Volgende'.


Ik heb net een claim ingediend. Wat gebeurt er nu?

Je claim wordt gecontroleerd door een van onze medewerkers, waarna je een e-mail ontvangt met de status van je claim. Via de e-mail houden we je verder op de hoogte van de status van je claim, die je ook kunt checken met de claimtracker-functie op deze website.


Ik heb een claim ingediend, maar ik heb nog geen enkele update ontvangen. Wat moet ik doen?

Check het email-account dat je tijdens het indienen van je claim hebt opgegeven voor berichten over deze actie. Controleer ook je map met ongewenste e-mails. Of gebruik de claimtracker-functie op deze website.


Ik heb een e-mail ontvangen met de mededeling dat er informatie ontbreekt. Wat betekent dit en wat moet ik opsturen?

Lees de email die we je gestuurd hebben. Het kan zijn dat de gegevens op je aankoopbewijs niet volledig waren en dat we je claim daardoor niet verder kunnen verwerken.

Mogelijk ontbrekende informatie:

 • Het aankoopbewijs was onleesbaar
 • De betaalde prijs, het product of de dealer waar het product gekocht is, stond niet op het aankoopbewijs
 • In plaats van het aankoopbewijs is er een ander document geüpload
 • Er is een orderbevestiging verstrekt waarop niet te zien is of de producten daadwerkelijk zijn aangeschaft, daarom vragen we je om meer documenten op te sturen ter ondersteuning van je claim, zoals een pakbon of een factuur
 • Het opgegeven bankrekeningnummer komt niet overeen met de gegevens van de persoon of instantie die de korting claimt

Hoelang duurt het voordat ik de cashback ontvang?

De betaling wordt uitgevoerd in de periode zoals beschreven in de Algemene voorwaarden van de actie.


Waarom heb ik mijn cashback niet gekregen?

Als je wel een e-mail hebt ontvangen waarin je cashback wordt bevestigd, controleer dan het volgende:

 • Raadpleeg de Algemene voorwaarden van de actie voor details over de uitbetalingstermijn
 • Controleer je bankafschriften om te zien of het verwachte bedrag al is bijgeschreven
 • Als je de betaling niet kunt vinden, neem dan hier contact met ons op

Heb je vragen over deze actie? Loop je tegen problemen aan? Onze klantenservice helpt je graag verder.

Per telefoon: België - 028082396

Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 tot 17:00.